چاپ این صفحه

دکتر محمدآرین اکبری

 • سوشيال اسكيلز(social skills) درمديريت فردي مهارتهاي نرم (soft skills) ارتباط مؤثر(effective connection)
 • حفظ لایه های ارتباطی كاهش تاثير شانس و تصادف در رسيدن به موفقيت
 • دكتري ژنتيك مولكولي
 • مدير عامل شهر كاغذ ديواري با بيش از ١٣٠٠ عامليت فروش در داخل و خارج از كشور.
 • پايه گذار مديريت ژنتيكي در ايران
 • نويسنده و مولف
 • سخنران انگيزشي در ده ها سمينار مختلف در زمينه كسب و كار
 • ١٠ سال سابقه تدريس در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري
 • مدرس دانشگاه
 • مدرس دوره ها و كارگاه هاي موفقيت
 • كارآفرين
 • بنيانگذار آكادمي موفقيت تلسي