چاپ این صفحه

دکتر عبدالرسول صداقت

 • - پزشكي عمومي : دانشگاه علوم پزشكي تهران
 • - برد تخصصی راديولوژي : 1373 دانشگاه علوم پزشكي تهران
 • - سوابق علمي و مديريتي :
 • 1- مديرعامل سازمان بهداشت و درمان استان بوشهر 1370- 1366
 • 2- رئيس دانشكده علوم پزشكي بوشهر1370- 1368
 • 3- رئيس حمعيت هلال احمر استان بوشهر1369- 1367
 • 4- كارشناس كميسيون تخصصي راديولوژي سازمان پزشكي قانوني و نظام پزشكی كشور
 • 5- داور مقالات و عضو هيات تحریریه مجله علمي رادیولوژی ایران
 • (IJR) 6- دوره تكميلي MRI در دانشگاه ميامي- ايالت فلوريدا
 • 7 - مؤسس مركز بزرگ تصويربرداري پزشكي كرج عظیمیه
 • 8- عضو هيأت مديره و رئیس انجمن راديولوژي ايران(از 1383 تا کنون)
 • 9-رییس هیات مدیره سازمان نظام پزشکی کرج (از 1383 تا 1391)
 • 10-عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی کرج (از 1383 تا کنون)
 • 11- مؤسس مركز بزرگ تصويربرداري پزشكي نور کرج-4راه 7 تیر
 • 12-موسس و رییس هیات مدیره بزرگترین و مجهزترین مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی استان البرز(انستیتو کانسر البرز)
 • 13- عضو هیات مدیره مجمع انجمن های علمی گروه پزشكی
 • 14- عضو مجمع عمومی سازمان نظام پزشكی ایران
 • 15-عضو انجمن فوق تخصصی راديولوژي سر و گردن اروپا
 • 16-ارایه چندین مقاله علمی در كنگره های داخلی و خارجی
 • 17-موسس مركز پزشكی مهر عظیمیه كرج
 • 18-عضو انجمن راديولوژي اروپا