چاپ این صفحه

احد عظیم زاده

مدیر عـامل شرکت خانه فـرش عظیـم، در سال 1336 در روستـای اسفنجـان از تـوابع اسکـو متولـد شـد.

هفت ساله بود که دست روزگار، پدر را از او گرفت و شرایط مالی، پشت دار قالی نشاندش تـا از تحصیل

باز ماند. او خرید و فروش قالی و قالیچه  را در حد روستایش از چهارده سالگی آغاز کرد و طی چهار سـال

توانست یک چهارم مغازه ای در تبـریـز بخـرد اما عشق به فـرش و فـرشبافی، او را در اندیشه بازاریابــی

جهانی انداخت تا راهی آلمان شد.در آنجا از وضعیت بازارهای سوئیس با خبر گشت و پشتکار بی بدیلش،

او را عازم ژنـو کرد. تجارب و دستاوردهای این سفر سبب شد که پس از بازگشت به ایران، فرش گرد را

اختـراع کند که به یکبـاره صنعت قالیبافـی را متحول کرد. عظیم زاده، با تاسیس دو کـارخانه قالیبافـی در

اسفنجـان و تبـریـز،اهداف بلندش را پیش مـی برد تا اینکـه با سفـر دوباره به کشورهای اروپایـی، جویای

سلیقه آنـان درباره قالـی های ایرانـی شد و پس از بازگشت به ایـران و گشـایش مغازه ای در بازار بزرگ

تهـران، قالی هایی بافت که بیش از پیش منطبق بر سلیقه های جهانـی بود. این امر موجب شد تا در سال

 1380 با دریـافت تندیس طلایـی از کشور انگلستان، به عنوان مهمترین تولید کننده فـرش های دستباف

ایـرانـی معرفـی شـود. به دنبـال این مـوفقیت هـا، همزمـان با افتتـاح نمایشگـاه دائمـی فـرش در خیابـان

پاسداران تهران، شرکت خانه فرش عظیم را ثبت نمود؛ شرکتی که امروز به عنوان برند(Brand) عظیم زاده، جزو برترین برندهای کشور است و علاوه بر دریافت چندین تندیس از سراسر جهان و گواهینامهIso 9001، به عنوان صادر کننده نمونه کشوری، برای سه سال متوالی انتخاب شده است. هم اینک، در سال 1393، شعبه اصلی و فروشگاه مرکزی شرکت خانه فرش عظیم، به خیابان فرشته انتقال یافته و شعبه دیگر آن، واقع در پروژه قو الماس خاورمیانه، در سلمانشهر مازندران است. با توجه به تلاش روز افزون شرکت برای استمرار در مسیر مشتری مداری و صادرات پر رنگ و موفق آن، تا افتتاح شعب فعال در سراسر گیتی، راه زیادی باقی نمانده است.