چاپ این صفحه

دکتر محمود محمدیان

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

تدوین کننده نقشه جامع علمی بازاریابی کشور

عضو هیئت موسس انجمن علمی بازاریابی ایران

مشاور برندینگ بازاریابی و برندینگ شرکت ها

دکتر محمود محمدیـان دارای دکتـرای تخصصـی مدیریت بـازاریـابـی و عضـو هیئت علمـی دانشگاه علامـه

طباطبایی - دانشکده مدیریت می باشد.

ایشان علاوه بر دانشگاه علامه طباطبایی در دانشگاه های دیگر نظیر دانشگاه امام صادق، دانشگاه شاهد،

مرکـز آموزش مدیریت دولتـی سازمان مدیریت صنعتـی، دانشگاه تهران و دانشگـاه شهید بهشتی برخـی

از دروس مرتبط با بیزینس را تدریس می نماید.

ایشان دارای چهار کتاب تالیفی و دو کتاب ترجمه می باشد.

از ایشان چندین مقاله علمی و نیز مصاحبه های متعددی در مجله های معتبر ارائه شده است .

وی همچنین به عنوان مدیر اجرائی و نیز مشـاوره درسازمان هـای مختلف مشغول به فعالیت بـوده است.

ضمنـا دوره های متعدد آمـوزش کـارگـاهـی و سخنـرانـی برای سازمان هـای مختلف بـرگـزار نمـوده است.