شروع کنفرانس جدید

زمان گذشته:
2
2
8
8
1
1
روز
1
1
8
8
ساعت
5
5
1
1
دقیقه
1
1
4
4
ثانیه

مری مارکوس PHD - MBA

دکتر مارکوس بالغ بر بیست سال تجربه کاری با سازمانها ، ارتقاء سیستم ها و عملکرد ها را دارد که به آنها کمک شایانی جهت بالابردن میزان کارایی و سودمندی و تحقق اهداف کاری توسط افرادش کرده است .
او متخصص ارزیابی ، گزینش و پرورش استعداد مناسب برای سازمان مورد نظر شماست . او به عنوان مربی و تسهیل کننده امور لیدرها و تیمها به لیدرها کمک فراوانی در راستای روشن کردن چشم اندازهایشان و تحقق این چشم اندازها ، رفتارها و عملکردها کرده است که در نهایت منجر به محقق شدن اهداف سازمان شده است .
درطی سالیان متمادی او متخصص ویژه ای ذر تشخیص افراد ذی صلاح و رفتارهای لازم برای تحقق استراتژیها ارزیابی ، گزینش و رشد استعداد مناسب برای سازمان مورد نظر شما و همچنین رشد و پرورش استعدادهای آینده داشته است. او به عنوان یک مربی تسهیل کننده امور لیدرها و تیمها ، به لیدرها کمک فراوانی در روشن کردن چشم اندازهایشان و تحقق این چشم اندازها ، رفتارها و عملکردهایی که زمینه را برای تحقق اهداف سازمان فراهم می کند کرده است.
انتشارات:
- ساخت محیط کاری نسل بعدی . می 2008 ، محلی برای رهبری استراتژیک
- ارزیابی ها میتوانند باعث افت پروهای استخدامی را کاهش دهند و تکنولوژی در این راستا کمک کننده است . فوریه2005
- آماده سازی نیروهایی با پتانسیل بالا برای بالا بردن مدیریت . اکتبر 2004
- استفاده بهینه از فیزیک 360 درجه . بهار2004
دکتر مارکوس برای سخنرانی که در پیش رو دارد ، به چهارچوب مسئولیتهایی که به مدیران برای آزادسازی پتانسیل کارگرانشان کمک می کند، روشن نمودن و حذف ابهامات در مسئولیتها و متمرکز کردن کارکنان بر نتایجی که سازمان از آنها انتظار دارد می پردازد. نتیجه افزایش مشارکت افراد ، بالا بردن خلاقیت و استقبال و پذیرفتن تغییر است.

 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

دبیرخانه مرکزی

کرج - میدان آزادگان - برج یادمان - بلوک B طبقه3 - واحدB1   

تلفن : 34205110 - 34205109 - 026
همراه: 09125082749