چاپ این صفحه

دکتر گوستاوگاس

دکتر گوستاوگاس

Dr.gustav gous

نابغه مدیریت و ارتباط با مشتریان،تیم سازی و منابع انسانی

نویسنده دو کتاب روانشانسی مشتریان و استاد دانشگاه های Pretoria" "و افریقای جنوبی"

دکترای مدیریت در روابط بین الملل از دانشگاه "pretoria"

موسس و بنیان گذار مفهوم تیم های الماسی در شعب بانکهای (Diamond teams)

نلسون ماندلا رهبر بزرگ آفریقای جنوبی در مورد او می گوید:

گوستاو سخنرانی های تو الهام بخش و ملت ساز است