چاپ این صفحه

سپهر تاروردیان

سپهر تاروردیان

عضو برجسته انجمن سخنرانان حرفه ای جهان

تنها ایرانی عضو انجمن سخنرانان حرفه ای جهان و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت(MBA )دانشگاه تهران ومشاور فروش،آموزش وسود آوری کمپانی های بوتان ،سازمان مدیریت صنعتی،سازه گستر سایپا، سازمان منطقه آزاد کیش Woman silver,ونویسنده کتاب الکتریکی فروشندگان بالفطره، مدیر عامل موفقترین شرکت خدمات آموزش ایران همایش فرازان ، متخصص تکنیکهای فروش، بازار یابی،فنون مذاکرات وسود آوری شرکتها