چاپ این صفحه

محمود محمدیان

دکتر محمود محمدیان Dr. Mahmood Mohammadiyan

دارای دکترای تخصصی مدیریت بازاریابی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طبا طبایی در دانشکده مدیریت می باشد. ایشان علاوه بر دانشگاه علامه طباطبایی در دانشگاه های دیگر نظیر دانشگاه امام صادق، دانشگاه شاهد، مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی برخی از دروس مرتبط با بیزینس را تدریس می نماید. ایشان دارای چهار کتاب تا لیفی و دو کتاب ترجمه می باشد.

از ایشان چندین مقاله علمی و نیز مصاحبه های متعددی در مجله های معتبر ارائه شده است.وی همچنین به عنوان مدیر اجرائی و نیز مشاوره در سازمان های مختلف مشغول به فعالیت بوده است. ضمنا دوره های متعدد آموزش کارگاهی و سخنرانی را برای سازمان های مختلف برگزار نموده است.