شروع کنفرانس جدید

زمان گذشته:
2
2
4
4
7
7
روز
0
0
1
1
ساعت
5
5
3
3
دقیقه
0
0
3
3
ثانیه

آنچه در این دوره خواهیم آموخت

 • شناسایی و آشنایی با فرصت های متعدد موجود در دوره رکود و بهره برداری از آنها همراه با ارائه تحقیقات موردی
 • چگونگی ایجاد نگرش میلیاردی و یادگیری روش های تولید و افزایش سرمایه و ثروت در دوره رکود
 • تکنیک ها و روش های افزایش مشتریان جدید ، حفظ مشتریان موجود و ایجاد انواع برنامه های وفاداری مشتریان  
 • گام های ایجاد رابطه گرم و صمیمی با مشتریان و نهایی سازی فرآیند فروش در 5گام ساده
 • یادگیری کلمات جادویی و موثر در اقناع سازی و بهره گیری از مثلث اثر در فروش
 • چگونگی افزایش فروش با فروش کم تر و ایجاد رضایتمندی بیشتر با تلاش کمتر
 • روش های خروج از ناحیه رفاهی و روزمرگی و آزادسازی قدرت خلق ثروت موفقیت و رشد و غلبه بر نگرش منفی
 • آشنایی با سیکل  و فرآیند خرید در مشتریان واقدامات مورد نیاز در جهت تاثیر گذاری در هر قسمت از فرایند
 • چگونگی ایجاد تمایز با استفاده از خلاقیت و نوآوری و تبدیل شدن به شماره 1در بازار و بسیاری دیگر......

 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

دبیرخانه مرکزی

کرج - میدان آزادگان - برج یادمان - بلوک B طبقه3 - واحدB1   

تلفن : 34205110 - 34205109 - 026
همراه: 09125082749